TINGIMUSED

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad emancoeesti.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Pesumull OÜ. (edaspidi Veebipood emancoeesti.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad emancoeesti.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood emancoeesti.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.emancoeesti.ee

2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes emancoeesti.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 45.00.- euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

  • Omniva pakiautomaat: 3.99€

  • Pesumull OÜ kuller: 5€ ( Kulleril on kindlad piirkonnad, seega eelnevalt võtta ühendust meie klienditoega numbril: +372 56670321).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Pesumull OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood emancoeesti.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.emancoeesti.ee

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „jätka ostlemistˮ või “mine kassasse”.

3) Täitke nõutud andmeväljad ja seejärel tasuge mugavalt pangalingi kaudu. 

4) Tellimuse vormistamine. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−17.00). Makse teostamine toimub väljaspool veebipood emancoeesti.ee  keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.

5) Veebikeskkonnas tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood emancoeesti.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood emancoeesti.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood emancoeesti.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

3) Tellimuse vormistuse  maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide veebipood emancoeesti.ee kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood emancoeesti.ee tellimuse ning vastutab kauba kohaletoimetamise organiseerimise eest Tarbijale.

2) Kliendil on võimalik valida meelepärane kohaletoimetamise viis (Omniva pakiautomaat või Omniva kuller)

3) Tellimusel märgitud sihtkoha muutumisest on Tarbija kohustatud teavitama Pesumull OÜ-d koheselt enne kauba kohaletoomist.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Pesumull OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tarbija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

6) Veebipood emancoeesti.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul,
kui kaup on kullerteenuse pakkujale üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood emancoeesti.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

3) Kauba tagastamiseks või toote ümber vahetamiseks võtke ühendust emaili teel: info@pesumull.ee

4) Tarbija peab kauba tagastama järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.  

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood emancoeesti.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Veebipood emancoeesti.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulud.

7) Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Tarbija poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Tarbija süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Pesumull OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tarbija poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. 

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood emancoeesti.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood emancoeesti.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel emancoeesti.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel emancoeesti.ee (link otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood emancoeesti.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 14 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda 2 nädala jooksul veebipood emancoeesti.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise, asendamise või tagastamise lepivad veebipood emancoeesti.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood emancoeesti.ee.

5) Veebipood emancoeesti.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@pesumull.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe nädala jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. 

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide

2) Kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks on Tarbijal võimalus kasutada ka üle Euroopa Liidu kehtivat elektroonilist keskkonda, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/odr.

0
    0
    Ostukorv
    Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi